Direct marketing response verwerken – hoe wij werken

Het verwerken van uw direct marketingresponse kan op één of meer van de volgende manieren:

  • Binnenkomende telefonie komt binnen op een telefoonnummer die we alleen voor u gebruiken. De telefoon wordt door onze partner in Nederland beantwoord zodat we altijd tijdens Nederlandse kantoortijden beschikbaar zijn.
  • Onze koerier haalt de te verwerken documenten bij u op.
  • We openen een postbusnummer of antwoordnummer waar u de documenten naartoe kan laten zenden.
  • De documenten worden door u of een partner van u digitaal aangeleverd aan ons.
  • Binnenkomende email wordt door ons opgepakt en verwerkt in uw systeem.

Digitaliseren van uw naam en adresgegevens

Voor een succesvolle verwerking van uw naam en adresgegevens in onze productielocatie in Indonesië dienen alle documenten eerst gedigitaliseerd te worden. De binnengekomen respons die al digitaal is wordt aan het proces toegevoegd zodat alle gegevens op een uniforme manier verwerkt worden.

De gedigitaliseerde responsgegevens worden aan u aangeleverd via beveiligde internetkanalen of rechtstreeks in uw database.

Alle gegevens die door ons verwerkt worden, worden op een goede manier verwijderd van onze systemen zodra de data aan u is aangeleverd. Alle fysieke documenten worden vernietigd of retour gezonden wanneer dat wenselijk is.

Kwaliteit van de dataverwerking

Met enkelvoudige invoer garanderen wij een kwaliteitsgarantie van 98% op het aantal verwerkte karakters. Daarnaast is het mogelijk om specifieke gegevens door middel van dubbel data entry te verwerken. Deze extra controleslag zorgt voor een kwaliteitsgarantie van 99,2% op het aantal verwerkte karakters.

Bij al onze invoerwerkzaamheden zullen we de nodige automatische controles koppelen aan het verwerkingsprogramma. Zo controleren we op veel voorkomende emailextensies, of het telefoonnummer wel het juiste aantal cijfers heeft en we controleren rekeningnummers door middel van de 11-proof.

Voor het correct bezorgen van eventuele post aan uw respondenten zorgen wij ervoor dat wij Nederlandse en Belgische postcodes controleren aan de hand van een postcodetabel. Op deze manier zorgen we ervoor dat het aantal postretouren afneemt.

Neem contact met ons op